Prehliadkové okruhy bez sprievodcu

Prehliadkové okruhy so sprievodcom

Táto služba je na objednávku pre väčšie skupiny (min. 15 osôb) a je potrebné objednať sa minimálne 2 dni pred plánovanou návštevou.