Katedrála sv. Emeráma

Starobylý chrám je dominantou hradu, počas stáročí prešiel mnohými prestavbami, každá z nich zanechala na ňom viditeľnú stopu. Najdominantnejšie sa pod vzhľad baziliky podpísala radikálna ranobaroková prestavba chrámu za biskupa Jána Telegdiho v 17. storočí. Počas nej vznikol výškovo odstupňovaný katedrálny komplex. Ladislav Adam Erdödy, biskup a uhorský kancelár, zavŕšil toto dielo bravúrnou umeleckou výzdobou, ktorá dnes radí katedrálu k najkrajším príkladom barokovej výzdoby na Slovensku. Patrónom katedrály je svätý Emerám. V katedrále sa v roku 2014 zavŕšili reštaurátorské práce, ktoré boli začaté v roku 2005, rozsiahly obnovovací proces odhalil niekoľko vzácnych objavov. Posledným z nich bol objav neskorogotickej fresky Smrti a Korunovania Panny Márie v dolnej lodi katedrály, ktorý bol zreštaurovaný a ostal tak odkrytý pred zrakmi návštevníkov.

Diecézne múzeum

Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku. Dňa 5. júla 2007 v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda bola otvorená jeho prvá časť – dlhodobá expozícia literárnych pamiatok úzko spätých s počiatkami kresťanstva na našom území. Pomenovaná bola príznačne – Keď písmo prehovorí. Múzeum je od roku 2008 koncipované do dvoch častí, kedy bolo rozšírené o klenotnicu. Druhá časť expozície je pomenovaná Skvosty Katedrály – baziliky Svätého Emeráma a vystavujú sa v nej prevažne predmety z liturgického inštrumentária katedrály, najmä starobylé kalichy a monštrancie.

Katedrálna veža

V roku 2015 bola pre verejnosť sprístupnená katedrálna veža, ktorá v sebe nesie niekoľko tajomstiev. V rámci veľkolepej neskorobarokovej prestavby katedrály v rokoch 1710 – 1732 bola nadstavená aj katedrálna veža, do ktorej biskup Erdödy umiestnil katedrálnu knižnicu. Tvorila základ knižnice, ktorú v 19. storočí preniesli do tzv. Veľkého seminára, avšak ostal tu po nej vzácny nábytok, skrinky na knihy a stoly, ktoré slúžili ako študovňa. Steny katedrálnej veže dnes zdobí stála výstava liturgických rúch. Rúcha pochádzajú z rozličných období, používali sa bežne pri liturgii, mnohokrát ich nosili biskupi. Tešiť sa môžete najmä na výhľad, ktorý ponúka balustráda, reštaurovaná bola v roku 2014. Viac o projekte jej sprístupnenia sa dozviete TU.

Kazematy

Archeologická expozícia Kazematy sa nachádza v múre opevnenia, ide o chodbu a menšiu miestnosť, ktorá pôvodne zabezpečovala ochranu vstupnej brány a mosta. V expozícii je možné vidieť pozostatky pravekého a včasno-stredovekého života na hradnom kopci, časti renesančného a barokového opevnenia. Vzácnosťou je chodba, ktorú v roku 1664 vyhĺbili cisárske vojská pri obliehaní hradu.

Gotická priekopa

Pôvodný strategický bod opevnenia hradu dlhé roky chátral a bol nevyužívaný. Až v roku 2011 došlo k jej obnoveniu, pre verejnosť neprístupné miesto zarastené stromami sa postupne stalo amfiteátrom a galériou pod otvoreným nebom. V letných mesiacoch sa stáva dejiskom kultúrnych podujatí, premietajú sa tu filmy, konajú sa tu koncerty, sú tu inštalované výstavy.

Biskupský palác

Verejnosti je sprístupnený jedenkrát do roka, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, vždy 5. júla.
Spolu s katedrálnym chrámom tvorí dominantnú časť hradu. Bol viackrát prestavovaný. Jeho dnešná podoba pochádza z 18. storočia, kedy ho nechal prestavať biskup Ladislav Adam Erdődy. Z inventárov vieme, že funkčné využitie paláca sa vplyvom prestavieb veľmi nemenilo. Boli tu reprezentačné priestory, biskupská spálňa, izby pre biskupských hostí, jedáleň, sklad potravín, pekáreň, kuchyňa, knižnica, archív biskupa. Zmenila sa ale funkcia podkrovia – predtým tu bol sklad potravín, archív, kancelárie úradníkov biskupa. Po požiari až do začiatku 20. storočia bolo podkrovie nevyužívané. V 20. storočí tu sídlil Archeologický ústav SAV, od 90. rokov 20. storočia slúži ako obytno-kancelárske podlažie.

Diecézna knižnica

Diecézna knižnica bola slávnostne otvorená 30. novembra 1885. Predchádzala jej Kapitulská knižnica, ktorú zriadil biskup Ladislav Adam Erdödy ešte začiatkom 18. storočia. Nachádzala sa vo veži katedrálneho chrámu sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. S pribúdajúcimi rokmi a narastajúcim počtom kníh daný priestor prestal vyhovovať. Biskup Augustín Roškováni preto rozhodol o postavení novej knižnice. Jej výstavbu zveril do rúk architektovi Jozefovi Lippertovi a staviteľovi Fridrichovi Schmidtovi, ktorí vytvorili mimoriadne pôsobivý interiér v severovýchodnej časti Kňazského seminára sv. Gorazda. V súčasnosti knižný fond tvorí okolo 66 000 kníh. Najväčšou vzácnosťou sú prvotlače (lat. inkunábuly) – tlače vydané do roku 1500. Je ich spolu 78 zväzkov, ďalšie štyri boli objavené pri spracovávaní tlačí zo 16. storočia vo forme príväzkov k dielam z tohto obdobia. Celkovo sa tu nachádzajú diela v 37 jazykoch, dokonca aj časopis písaný Braillovým písmom.

Pamätná izba kardinála Jána Chryzostoma Korca

V pamätnej izbe, ktorá je venovaná nitrianskemu biskupovi a kardinálovi J. Ch. Korcovi (1924 – 2015), majú návštevníci možnosť zhliadnuť prierez života tejto významnej osobnosti XX. storočia. Izba sa nachádza na prízemí biskupského paláca. Viac o živote kardinála sa dočítate TU.

Castellum Cafe

Priamo pod hradným múrom Nitrianskeho hradu nájdete reštauráciu, v ktorej si môžete vychutnať kvalitné jedlo a výbornú kávu. Castellum Cafe je zasadené do hradného vrchu, výnimočné architektonické riešenie ponúka dychberúci výhľad na Nitru. Reštaurácia je zároveň postavená tak, aby ste mali možnosť vidieť starobylé hradné múry. Na tomto mieste sa spája historická architektúra s tou súčasnou a veríme, že zážitok z Nitrianskeho hradu bude pre Vás po návšteve našej kaviarne ešte krajší a intenzívnejší.

Viac informácii nájdete TU.

Vazulka

Otváracie hodiny v októbri:

Pondelok – Piatok: zatvorené

Sobota – Nedeľa:10:00 – 19:00